menu

shopping cart

product title x2 $299.00

product title x2 $299.00

product title x2 $299.00

product title x2 $299.00

product title x2 $299.00

product title x2 $299.00

product title x2 $299.00

Serveis

Control de Qualitat

En el departament de qualitat es disposa de tots els aparells de mesura necessaris per garantir l'èxit dels nostres processos. La garantia en la mesura ve donada pel calibratge periòdic de tots els equips.

Màquina de mesurament per coordenades tridimensional.

Màquina de medir COLUMNA.

Rugosímetre digital MITUTOYO.

Joc complet de micròmetres exteriors 0-500 mm.

Joc complet de micròmetres interiors 0-100 mm

Joc complet de calibres de (tampons passa no passa)

Rellotges comparadors milesimals.

Projector de perfils.

Toggle end //-->